jueves, 5 de febrero de 2015

[ESCRIU-ME] Nou Taller de llengua i cultura romaneses de nivell A1

 

Si no veieu bé el missatge cliqueu en aquest enllaç.

Seguiu-nos al Facebook i al Twiter.


Tallers de llengües i cultures. Primavera de 2015

 

Nou Taller de llengua i cultura romaneses de nivell A1!

Encara queden places als tallers d'eslovac i ucraïnès!

Les llengües de treball seran la pròpia de cada taller i el valencià.

Els tallers es faran entre el 16 de febrer i el 22 de maig, excepte el Taller de llengua i cultura txeques, que serà del 26 de gener al 19 de febrer, i el Taller de llengua i cultura romaneses, que es farà entre el 25 de febrer i el 22 de maig. No hi haurà tallers del 16 al 20 de març (Falles), del 2 al 13 d'abril (Pasqua) ni l'1 de maig. Les sessions seran de dues hores (90 minuts efectius).

L'assistència als tallers no se certificarà ni es convalidarà per crèdits.

La falta d'assistència injustificada a la primera sessió o durant dues sessions consecutives o tres d'alternes comporta la baixa en el taller. La justificació, si escau, de faltes d'assistència es presentarà en la primera sessió possible a la persona dinamitzadora del taller, a la qual correspondrà la decisió d'acceptar-la o no.

Una volta començats els tallers, els dinamitzadors podran proposar als participants canvis de grup, per millorar-ne el funcionament, sobretot si s'hi detecten nivells molt heterogenis.

El Taller de llengua i cultura ucraïneses A1+ / A2 està indicat per a persones amb coneixements previs d'ucraïnès o de qualsevol altra llengua eslava (incloses les occidentals), a més d'aquelles que han participat en el taller del primer quadrimestre. Per al Taller d'ucraïnès A1 no calen coneixements previs.

Tots els tallers tindran lloc a l'Edifici Beatriu Civera, carrer del Serpis, 29, planta baixa. Vegeu-ne la ubicació: http://goo.gl/maps/1EhzT

Per inscriure-us-hi, cliqueu en el nom de l'idioma que trieu i empleneu-ne el formulari.

 

Romanès A1 dimecres (aula 5) i dijous (aula 4) 9.30-11.00**

Txec A1 dilluns, dimarts, dimecres i dijous 10.30-12.00 Aules 2/5*

Ucraïnès A1 dijous i divendres 10.45-12.15 Aula 2

Ucraïnès A1+/ A2 dilluns i dijous 17.00-18.30 Aula 2

Eslovac A1+ dilluns i dijous 8:30-10.00 Aula 5

Alemany A1 dilluns i dimarts 14.00-15.30 Aula 3

Alemany A1+/ A2 dijous 12.00-13.30 Aula 4

Alemany B1-B2 dilluns 15.30-17.00 Aula 2

Alemany C1 dimarts 15.30-17.00 Aula 2

Italià A1 dimarts i dijous 8.30-10.00 Aula 3

Italià A2-B1 dimarts i dijous 10.30-12.00 Aula 3

Italià B2-C1 dimarts i dijous 12.30-14.00 Aula 3

Francès A1 dilluns i dimecres 9.00-10.30 Aula 4

Francès A2-B1 dilluns i dimecres 11.00-12.30 Aula 4

Francès B2-C1 dimarts i dijous 12.00-13.30 Aula 1

* El Taller de llengua i cultura txeques es farà a l'aula 2 del 26 de febrer al 22 de febrer, i a l'aula 5 del 10 al 19 de febrer.

** El Taller de llengua i cultura romaneses es farà a l'aula 5 els dimecres i a l'aula 4 els dijous i començarà el dia 25 de febrer.

A més d'aquests tallers, el SPL us ofereix grups de conversa i altres recursos per a l'aprenentatge d'idiomes als centres d'autoaprenentatge dels tres campus. A més a més, si desitgeu cursos presencials d'alguna llengua, us podeu adreçar al Centre d'Idiomes.

 


Aquest missatge s'ha enviat mitjançant una llista de correu electrònic oficial del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Els destinataris són membres de la comunitat universitària, usuaris dels nostres serveis i persones que han sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. Si desitgeu donar-vos de baixa d'aquesta llista, envieu un missatge a l'adreça listserv@listserv.uv.es, sense tema o assumpte, i que duga en el cos: "unsubscribe escriu-me".

This message has been sent to you via an official e-mail list belonging to the the University of Valencia's Language Policy Service. The recipients are members of the university community, users of our services and people who have asked to receive information about our activities. If you wish to be removed from this list, please, send a message to listserv@listserv.uv.es, leaving the subject empty and including "unsubscribe escriu-me" in the body.

No hay comentarios:

Publicar un comentario