miércoles, 19 de enero de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (19/01/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Catedràtics d'Ensenyança Secundària (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Convocatòria realització prova de castellà] / [Nomenament del tribunal]

Catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Convocatòria realització prova de castellà] / [Nomenament del tribunal]

Metges (especialitat: cirurgia oral i maxil·lofacial) (OPO 2007). (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs]

Metges (especialitat: farmacologia clínica) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs]

Enginyers tècnics industrials (Muro de Alcoy) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Metges especialistes en Medicina Interna (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (bases)]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Suport a la contractació indefinida de treballadors amb discapacitat en empreses ordinàries (Foment de l'ocupació Estable).Exercici 2011, SERVEF Obri termini

Suport a la contractació temporal de treballadors amb discapacitat en empreses ordinàries (Programa Foment de l'Ocupació Estable). Exercici 2011, SERVEF Obri termini

Ajudes a la contractació indefinida inicial de: jóvens, dones, majors de 45 anys i parats de llarga duració (Programa de Foment de l'Ocupació Estable) per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Ajudes per absències legals per a la conciliació de la vida familiar i laboral. Programa de Foment de l'Ocupació Estable per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Pla Especial d'Ocupació Estable: ajudes a la conversió en indefinits de contractes temporals de jóvens i dones. Programa de Foment de l'Ocupació Estable per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Programa de subvencions d'ocupació pública per a l'exercici 2011. Salari Jove (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'incentius a les contractacions que es realitzen per a substituir hores extraordinàries. Programa de Foment de l'Ocupació Estable per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'incentius a les noves contractacions a temps parcial per a realitzar la jornada de treball que quede lliure a causa de la jubilació parcial de treballadors de l'empresa (Programa de Foment de l'Ocupació Estable exercici 2011). Obri termini

Sol·licitud d'incentius a les noves contractacions per absències legals o per disminució, per decisió del treballador, del seu temps de treball. Programa de Foment de l'Ocupació Estable per a l'exercici 2010 (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'incentius als contractes indefinits celebrats com a conseqùència d'acord en l'empresa per a aconseguir una més eficaç organització del temps de treball. Programa de Foment de l'Ocupació Estable per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'inscripció en el procés de validació de mòduls professionals de cicles formatius de formació professional amb formació per a l'ocupació impartida per empreses/entitats. Nou

Sol·licitud de validació de la formació professional per a l'ocupació, a demanda impartida per empreses o entitats ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, als seus treballadors amb les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu. Nou

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario