lunes, 31 de julio de 2017

[Escriu-me] Estudiar graus en valencià t'obri portes: obtín el Certificat de Capacitació

Si no veieu bé el missatge cliqueu en aquest enllaç.

Seguiu-nos al Facebook i al Twiter.


Estudiar graus en valencià t'obri portes: obtín el Certificat de Capacitació 

Com que és època de matriculació en els graus de la Universitat de València, la informació que us donarem tot seguit us interessa a l'hora de planificar, en el futur, l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, si aspireu a treballar com a professors o professores.
El Certificat de Capacitació faculta el professorat que l'obtinga, i alhora és requisit mínim, per a l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en tots els ensenyaments no universitaris, sempre que es tinguen les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.
Un dels itineraris per a aconseguir el Certificat de Capacitació és l'itinerari de docència en valencià. Si el voleu seguir, haureu d'obtenir el titol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria en la Universitat de València i cursar-hi almenys 80 crèdits amb el valencià com a llengua vehicular. A més d'això, caldrà que acrediteu que teniu el Certificat de nivell C1 de valencià de la UV o equivalents i que esteu en possessió del títol de Màster Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o equivalent, expedit també per la Universitat de València.
Quan compliu aquests requisits, només caldrà que us adreceu al Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 46022. València) amb aquesta instància de sol·licitud emplenada.
Si no els compliu, comenceu a matricular-vos en assignatures que tenen el valencià com a llengua vehicular per tal d'anar assolint els requisits que us permetran obtenir el Certificat de Capacitació.
En aquest enllaç teniu més informació sobre les capacitacions lingüístiques.Aquest missatge s'ha enviat mitjançant una llista de correu electrònic oficial del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Els destinataris són membres de la comunitat universitària, usuaris dels nostres serveis i persones que han sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. Si desitgeu donar-vos de baixa d'aquesta llista, envieu un missatge a l'adreça listserv@listserv.uv.es, sense tema o assumpte, i que duga en el cos: "unsubscribe escriu-me".

This message has been sent to you via an official e-mail list belonging to the the University of Valencia's Language Policy Service. The recipients are members of the university community, users of our services and people who have asked to receive information about our activities. If you wish to be removed from this list, please, send a message to listserv@listserv.uv.es, leaving the subject empty and including "unsubscribe escriu-me" in the body.

No hay comentarios:

Publicar un comentario