miércoles, 12 de enero de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (12/01/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Tècnic mitjà de Gestió Cultural (convocatòria: 14/08) (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (OPOSICIÓ) [Convocatòria acte d'elecció de destí dels aprovats. Termini de recurs]

Fotògrafs (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Professors Associats (epecialitats: Procediments Tributaris i Sociologia) (Elda) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL) [Bases i obertura de termini]

Enginyers Tècnics Industrials (Ayora) (OPOSICIÓ) [Obertura de termini]

Intendents de la Policia Local (Moncada) (OPOSICIÓ) [Obertura de termini]

Mestres, Professors d'Ensenyança Secundària, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i Professors de Música i Arts Escèniques. (Govern Basc: Departament d.Educació, Universitats i Investigació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Tècnics mitjans de finances (Xunta de Galícia: Conselleria d'Hisenda) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Tècnics superiors de finances (Xunta de Galícia: Conselleria d'Hisenda) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (bases)]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Ajuda especial als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març del 2001 i 25/2001, de 31 de juliol del 2001. Obri termini

Programa Bo Respir l'any 2011. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes a CENTRES de servicis socials especialitzats (servicis socials). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes d'equipament, i reforma per a centres de servicis socials generals i centres especialitzats per a l'exercici 2011, (refugiats/ transeùnts, tercera edat, minories ètniques). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents en l'any 2011. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a finançar estades en residències de tercera edat durant l'any 2011: (BONO RESIDÈNCIA). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per al finançament d'estades formatives en països europeus d'alumnes participants en projectes d'escoles taller i cases d'ofici durant l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a la realització de PROGRAMES de servicis socials especialitzats (servicis socials). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a servicis socials generals per a corporacions locals de la Comunitat Valenciana (servicis socials): - Prestacions bàsiques de servicis socials de corporacions locals - Prevenció de la marginació i inserció del poble Gitano Obri termini

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià) per a l'exercici 2011/2012 Obri termini

Sol·licitud de percepció de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes d'emergència (servicis socials). Obri termini

Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes per al desenrotllament personal de persones de tercera edat com a eliminació de barreres arquitectòniques (servicis socials). Obri termini

Sol·licitud de subvencions en escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació (ET-CO-TE) i unitats de promoció i desenvolupament (UPD). Exercici 2011 Obri termini

Tallers de formació i inserció laboral per a l'exercici 2011 (SERVEF) Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario