miércoles, 19 de octubre de 2016

yuzz

Us comuniquem que fins al 2 de desembre es troba obert el plaç per a
inscriure's en la VIII Edició del programa YUZZ "Joves amb idees" que es
celebrarà al Centre YUZZ de la Universitat de València (les inscripcions que
es realitzen en el mes d'octubre son determinants per a la selección dels
candidats al Programa YUZZ Universitat de València).El programa està adressat a joves entre 18 i 31 anys, amb una idea de negoci
innovadora. Els 20 projectes seleccionats del centre YUZZ de la Universitat
de València rebran durant un periode de 6 mesos formació i assessorament de
forma gratuïta, per transformar la seva idea de negoci en un projecte
empresarial.El Centre YUZZ Universitat de València està promogut i coordinat pel
Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, i forma part de les
accions del programa EMPREN + de suport als emprenedors universitaris.Més informació i inscripcions al següent enllaç:http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/emprenedoria/pre
sentacio-novetats-1285946448373.html
Texto de difusión en castellano:Os comunicamos que hasta el 2 de diciembre se encuentra abierto el plazo
para inscribirse a la VIII Edición del programa YUZZ "Jóvenes con ideas" que
se celebrará en el Centro YUZZ de la Universitat de València (las
inscripciones que se realicen en el mes de octubre son determinantes para la
selección de los candidatos al Programa YUZZ Universitat de València).El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 31 años, con una idea de
negocio innovadora. Los 20 proyectos seleccionados del Centro YUZZ de la
Universitat de València recibirán durante un periodo de 6 meses formación y
asesoramiento de forma gratuita, para transformar su idea de negocio en un
proyecto empresarial.El Centro YUZZ de la Universitat de València está promovido y coordinado por
el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, y forma parte de
las acciones del Programa EMPREN + de apoyo a los emprendedores
universitarios.Más información e inscripciones en el siguiente enlace:http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/emprenedoria/pre
sentacio-novetats-1285946448373.html


--
********************************
V.Ramon Torcal.
Departament de Direcció d'Empreses. Juan José Renau
Piqueras.
Facultat d'Economia. Universitat de València.
Avinguda dels Tarongers s/n 46022 València (Espanya)
Telèfon : +34963828312
Fax : +34963828333
correu electrònic : torcal@uv.es

Abans d'imprimir aquest e-mail pensa be si és necessari
fer-ho. El medi ambient és cosa de tots.
****************************************

CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT
Aquest missatge ha estat generat des d'un compte de la Universitat de València
per a les finalitats pròpies de la institució. El seu contingut es considera
confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho exigisca, no se'n permet
la reproducció o distribució sense autorització expressa. Si heu rebut
indegudament el correu, us demanem que advertiu d'aquest fet al remitent i que
l'elimineu. En el lloc web institucional de la Universitat de València podeu
consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de privacitat pel que fa a
l'enviament de correu electrònic (http://links.uv.es/E0GKasq,
http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol incidència relacionada
amb la recepció dels nostres correus electrònics, i en particular aquelles que
es relacionen amb la seguretat i la confidencialitat, mitjançant lopd@uv.es.

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje ha sido generado desde una cuenta de la Universitat de València
para los fines propios de la institución. Su contenido se considera
confidencial y, salvo que la naturaleza del mismo así lo exija, no está
permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa. Si Vd. ha
recibido indebidamente el correo le rogamos que advierta de ello al remitente y
proceda a su eliminación. En el sitio web institucional de la Universitat de
València puede consultar nuestras condiciones de uso y políticas de privacidad
en el envío de correo electrónico (http://links.uv.es/ZkR7Dsl,
https://links.uv.es/9yrTPmm). Cualquier incidencia relacionada con la recepción
de nuestros correos electrónicos y en particular las relativas a la seguridad y
confidencialidad pueden ser comunicadas a lopd@uv.es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario