martes, 19 de julio de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (19/07/2011)

www.gva.es
Administración On-Line Magazin SOM Online Atención al ciudadano
Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Cos de Mestres (especialitat: Educació Primària) i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos. (Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació) (OPOSICIÓ) [Llista definitiva d'aprovats]

Cos docent de professors d'Ensenyança Secundària (Especialitat: Física i química) ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació) (OPOSICIÓ) [Llista definitiva d'aprovats]

Cos docent de professors tècnics de Formació Professional (Especialitat: Servicis a la comunitat) ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació) (OPOSICIÓ) [Llista definitiva d'aprovats]

Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08) (Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) (OPOSICIÓ) Acord ampliació llista d'aprovats

Tècnics Superiors (convocatòria 1/2010). (Especialitats: Estudis/qualitat turística; Informació i tecnologies turístiques; Règim jurídic; Règim jurídic comunitari) (AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (puntuació fases d'oposició i concurs)]

Cos Superior d'Intervenció i comptabilitat de l'Administració de la Seguretat Social (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Cos Superior de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Cos de Gestió de l'Administració de la Seguretat Social, especialitat d'Auditoria i comptabilitat. (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Militars professionals de tropa i marineria (EXÈRCIT DE L'ARMADA) (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ) [Nova convocatòria]

Militars professionals de tropa i marineria (EXÈRCIT DE TERRA) (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ) [Nova convocatòria]

Militars professionals de tropa i marineria (EXÈRCIT DE L'AIRE) (Ministeri de Defensa) (OPOSICIÓ) [Nova convocatòria]

Titulats Superiors de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Estadístics (A1.2018) (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Enginyers Industrials (A1.2004) (Junta d'Andalusia: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario