jueves, 31 de diciembre de 2009

Butlletí de Novetats de PROP (31/12/2009)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Advocats de la Generalitat (Convocatòria 11/08) (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (OPOSICIÓ) [Convocatòria acte d'elecció de destí dels aprovats. Termini de recurs]

Auxiliars d'infermeria (OPO 2005) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions]

Ajudants tècnics sanitaris (ATS) / Diplomats universitaris en Infermeria (DUI) (OPO 2005) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions]

Catedràtics d'Ensenyança Secundària (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Zeladors (OPO 2005) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions]

Tècnics en Informàtica. (AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Tècnics d'Auditoria i Control Extern ( Tribunal de Comptes) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Actualització de parcel·les de vinya de vinificació en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana. Obri termini

Ajudes a accions formatives en el sector marítimo-pesquer. Obri termini

Ajudes a cooperatives agràries valencianes: Suport a la modernització de la gestió empresarial. Obri termini

Ajudes a cooperatives agràries valencianes: Suport a la constitució de cooperatives i a la diversificació d'activitats. Obri termini

Ajudes a cooperatives agràries valencianes: Suport als processos de creixement empresarial i capitalització Obri termini

Ajudes a cooperatives agràries valencianes: Suport als processos d'integració cooperativa. Obri termini

Ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral (AFPI). Obri termini

Declaració Anual d'Envasos i Residus d'Envasos. Obri termini

Mesures fitosanitàries per a plantacions de fruiters afectades pel virus de la 'SHARKA' i sol·licitud d'ajudes per a l'arrancada d'arbres malalts. Obri termini

Oferta de matèries optatives de disseny propi d'Educació Secundària Obligatòria en els centres docents. Obri termini

Procediment per a l´autorització d´activitats de formació del professorat organitzades per entitats col·laboradores. Obri termini

Programa ERASMUS, per a complementar les beques a la mobilitat dels estudiants universitaris. Obri termini

Sol·licitud d'Ajudes per a estudis d'investigació en Avaluació de Tecnologies Sanitàries i sobre pràctiques sanitàries basades en l'evidència científica. Obri termini

Sol·licitud d'Inscripció en el Registre d'EMBOTELLADORS de la Indicació Geogràfica 'Vi de la Terra de Castelló'. Obri termini

Sol·licitud d'Inscripció en el Registre d'INSTAL·LACIONS de la Indicació Geogràfica "Vins de la Terra de Castelló". Obri termini

Sol·licitud d'Inscripció en el Registre de VINYES de la Indicació Geogràfica "Vins de la Terra de Castelló". Obri termini

Sol·licitud de MODIFICACIÓ del règim de concerts educatius en centres docents de la Comunitat Valenciana. Obri termini

Sol·licitud de RENOVACIÓ i PRÒRROGA del règim dels concerts educatius en centres docents de la Comunitat Valenciana. Obri termini

Sol·licitud d'ajuda mútua i autoajuda portats a terme per associacions de malalts i familiars o grups de persones legalment constituïts per a este objectiu. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per al canvi varietal en determinats cítrics. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per al desenvolupament de projectes d'investigación en matèria sanitària. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a projectes de grups emergents en centres assistencials. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia (EVES) Obri termini

Sol·licitud de beques per a la realització de pràctiques professionals en els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana Obri termini

Sol·licitud de concert per a places assistencials en centres d'atenció i/o prevenció de drogodependències. Obri termini

Sol·licitud de pagament anual dels beneficiaris de les ajudes d'abandó de terres de cultiu en el Parc Natural d'El Fondo d'Elx. Obri termini

Sol·licitud de subscripció de conveni, per a l'adaptació dels municipis turístics. Pla Marc i Millor, entre un municipi d'estes característiques i l'Agència Valenciana del Turisme. Obri termini

Sol·licitud de subscripció de conveni, per a la compensació financera, entre un municipi turístic i l'Agència Valenciana del Turisme (Agència Valenciana del Turisme). Obri termini

Sol·licitud per a realitzar concurs esportiu de pesca marítima. Obri termini

Subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències: finançament de gastos corrents i d'inversió Obri termini

Subvencions per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal. Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

miércoles, 30 de diciembre de 2009

Butlletí de Novetats de PROP (30/12/2009)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Auxiliars administratius (OPO 2005) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions]

Convocatòria 096/2009. Administració general grup C (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS) [Correcció d'errors (bases)]

Auditors ( Tribunal de Comptes) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Ajudes a ens locals per a l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra avingudes, com també altres actuacions que tinguen relació amb aquestes obres. Obri termini

Ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses agràries (millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d'origen animal no destinats al consum humà). Obri termini

Ajudes destinades a les les indústries agroalimentàries (millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d'origen animal no destinats al consum humà). Obri termini

Ajudes destinades als establiments de gestió de subproductes (millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d'origen animal no destinats al consum humà). Obri termini

Programa 1: Certificació de sistemes de qualitat Obri termini

Programa 2: Certificació de sistemes de gestió mediambiental Obri termini

Programa 3: Certificació de sistemes de gestió de l'accessibilitat global. Obri termini

Programa 4: Assistència tècnica en planificació turística. Obri termini

Programa 5: Adequació de recursos turístics en xicotets municipis d'interior Obri termini

Sol·licitud d'ajudes a la millora de la competitivitat en les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana Obri termini

Sol·licitud de subvencions destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals. Obri termini

Subvencions destinades a determinats projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines en la Comunitat Valenciana. Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana