lunes, 15 de febrero de 2016

foro

Els dies 17 i 18 de Febrer es celebra a la Facultat d'Economia el XV fòrum d'ocupació i emprenedoria (podeu consultar el programa en http://www.uv.es/uvweb/economia/ca/forum-ocupacio-uv/participants-1285874430550.html). Entre d'altes activitats es troba la següent :

ESPAIS I SERVEIS PER A EMPRENEDORS INNOVADORS: EL PARC CIENTíFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Luis Cortés, Técnic del Parc Científic de la Universitat de València
Presenta: Clara Martínez, professora de la Facultat d´Economia

Sala Manuel Sánchez Ayuso. dia 17 a les 16:15

de la qual cosa us informen, per indicació de la professora Clara Martínez, per si fora del vostre interès. Salutacions

--
********************************
V.Ramon Torcal.
Departament de Direcció d'Empreses. Juan José Renau
Piqueras.
Facultat d'Economia. Universitat de València.
Avinguda dels Tarongers s/n 46022 València (Espanya)
Telèfon : +34963828312
Fax : +34963828333
correu electrònic : torcal@uv.es

Abans d'imprimir aquest e-mail pensa be si és necessari
fer-ho. El medi ambient és cosa de tots.
****************************************

CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT
Aquest missatge ha estat generat des d'un compte de la Universitat de València
per a les finalitats pròpies de la institució. El seu contingut es considera
confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho exigisca, no se'n permet
la reproducció o distribució sense autorització expressa. Si heu rebut
indegudament el correu, us demanem que advertiu d'aquest fet al remitent i que
l'elimineu. En el lloc web institucional de la Universitat de València podeu
consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de privacitat pel que fa a
l'enviament de correu electrònic (http://links.uv.es/E0GKasq,
http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol incidència relacionada
amb la recepció dels nostres correus electrònics, i en particular aquelles que
es relacionen amb la seguretat i la confidencialitat, mitjançant lopd@uv.es.

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje ha sido generado desde una cuenta de la Universitat de València
para los fines propios de la institución. Su contenido se considera
confidencial y, salvo que la naturaleza del mismo así lo exija, no está
permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa. Si Vd. ha
recibido indebidamente el correo le rogamos que advierta de ello al remitente y
proceda a su eliminación. En el sitio web institucional de la Universitat de
València puede consultar nuestras condiciones de uso y políticas de privacidad
en el envío de correo electrónico (http://links.uv.es/ZkR7Dsl,
https://links.uv.es/9yrTPmm). Cualquier incidencia relacionada con la recepción
de nuestros correos electrónicos y en particular las relativas a la seguridad y
confidencialidad pueden ser comunicadas a lopd@uv.es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario