lunes, 27 de febrero de 2017

[Escriu-me] Ajudes per a fer activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València 2017

Si no veieu bé el missatge cliqueu en aquest enllaç.

Seguiu-nos al Facebook i al Twiter.


Ajudes per a activitats de promoció del valencià

Des del Servei de Política Lingüística treballem per a assolir una plena igualtat lingüística en l'àmbit universitari, és per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d'activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València.
Són objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera.

Convocatòria de 2017

Destinataris
Persones físiques o jurídiques, tant si pertanyen a la comunitat universitària com si no, i els col·lectius d'estudiants o professionals les activitats de les quals tinguen incidència sobre la comunitat universitària. 
Requisits
Realitzar activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València durant l'any 2017.
Termini de presentació
Fins al 30 de novembre de 2017 i almenys 7 dies abans de començar l'activitat per a la qual es demana l'ajuda.
Dotació econòmica
La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Política Lingüística d'acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l'interès de les activitats, amb un import màxim de 2.500 €. 
Documentació i sol·licitud
Aquest missatge s'ha enviat mitjançant una llista de correu electrònic oficial del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Els destinataris són membres de la comunitat universitària, usuaris dels nostres serveis i persones que han sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. Si desitgeu donar-vos de baixa d'aquesta llista, envieu un missatge a l'adreça listserv@listserv.uv.es, sense tema o assumpte, i que duga en el cos: "unsubscribe escriu-me".

This message has been sent to you via an official e-mail list belonging to the the University of Valencia's Language Policy Service. The recipients are members of the university community, users of our services and people who have asked to receive information about our activities. If you wish to be removed from this list, please, send a message to listserv@listserv.uv.es, leaving the subject empty and including "unsubscribe escriu-me" in the body.
No hay comentarios:

Publicar un comentario