jueves, 9 de junio de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (09/06/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Convocatòria 032/11. Cap de Servici d'Organització de Seguretat Pública. Conselleria de Governació (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (LLIURE DESIGNACIÓ) [Adjudicació de destins i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs]

Cos de Mestres (especialitat: Educació Primària) i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos. (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Nomenament del tribunal]

Cos docent de professors d'Ensenyança Secundària (Especialitat: Física i química) ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Nomenament del tribunal]

Cos docent de professors tècnics de Formació Professional (Especialitat: Servicis a la comunitat) ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. (Conselleria d'Educació) (OPOSICIÓ) [Nomenament del tribunal]

Metges (especialitat: Oncologia radioteràpica) (OPE 2007). (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Nomenament]

Tècnics Superiors d'Investigació (perfil psicologia) (Universitat de València (UV)) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Monitor de Tallers (Muro de Alcoy) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL) [Bases i obertura de termini]

Escala superior de tècnics de Trànsit (Ministeri de l'Interior) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Escala d'auxiliars d'investigació dels organismes públics d'investigació (Ministeri de Ciència i Innovació) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Estadístics de l'Estat (Ministeri d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario