viernes, 24 de junio de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (24/06/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Cos d'inspectors d'Educació (OPE 2010) (Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació) (OPOSICIÓ) [Nomenament del tribunal]

Inspectors d'educació (execució de la sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana) (Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS) [Data realització de la prova] / [Nomenament del tribunal]

Metges (especialitat: Aparell digestiu) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Metges (especialitat: Obstetrícia-ginecologia) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Relació provisional del concurs-oposició. Termini al·legacions

Metges (especialitat: farmacologia clínica) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Pediatres d'atenció primària (OPO 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs]

Oficials electricistes (Crevillent) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

Tècnics Administració General (Pego) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (bases)] / [Correcció d'errors (nou termini)]

Intendents de policia local (Paiporta) (OPOSICIÓ) [Obertura de termini]

Cos Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat (Ministeri d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Escala Bàsica, categoria de Policia, del Cos Nacional de Policia. (Ministeri de l'Interior) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (bases)]

Estadístics de l'Estat (Ministeri d'Economia i Hisenda) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (bases)]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Subvencions destinades a la implantació de Plans Integrals d'Ocupació per a persones desocupades amb discapacitat, per al període 2011-2012. SERVEF 2011 Obri termini

Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a l'exercici 2011. Obri termini

Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors en situació o risc d'exclusió social en empreses ordinàries de treball per a l'exercici 2011. Servef 2011 Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario