jueves, 2 de marzo de 2017

[Escriu-me] Premi Mavi Dolç 2017

Si no veieu bé el missatge cliqueu en aquest enllaç.

Seguiu-nos al Facebook i al Twiter.


Premi Mavi Dolç i Gastaldo als treballs audiovisuals sobre igualtat lingüística i plurilingüisme, 2017

Amb el premi Mavi Dolç i Gastaldo el Servei de Política Lingüística vol impulsar la producció de treballs audiovisuals que contribuïsquen a assolir l'equiparació lingüística del valencià i a promoure els valors del plurilingüisme en tots els àmbits, amb especial atenció a la docència universitària.
 

Mavi Dolç i Gastaldo
(València 1961 – Barcelona 2009)
Llicenciada en la Universitat de València, es va doctorar en l'Autònoma de Barcelona, on va exercir de professora i d'investigadora, amb especial dedicació a les llengües i als mitjans de comunicació. Va ser una de les impulsores de la Xarxa Vives d'Universitats, de la qual forma part la Universitat de València. La Universitat li ret un senzill homenatge dedicant aquest premi a la seua memòria.

Objecte
L'objecte de la present convocatòria és la dotació d'un premi, dedicat a la professora Mavi Dolç i Gastaldo, a treballs audiovisuals que contribuïsquen a assolir l'equiparació lingüística del valencià i a promoure els valors del plurilingüisme en tots els àmbits, amb especial atenció a la docència universitària.
Candidats i requisits
Els equips candidats han d'estar formats o almenys encapçalats per estudiants matriculats o personal en actiu de la Universitat de València i de qualsevol altra universitat integrada en la Xarxa Vives.
Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitza en un termini de cinc mesos naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.
La sol·licitud de participació en els premis s'ha de presentar, preferentment, mitjançant aquest formulari.
Si hi ha problemes tècnics, preferentment, es podran presentar els treballs al Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 2a planta, 46022 València). Per a això, caldrà emplenar aquesta sol·licitud que haurà d'anar acompanyada amb el currículum de qui presenta el treball o del cap i dels membres del grup que presenta el treball; els justificants que acrediten que almenys el cap del projecte està matriculat o treballant en la Universitat de València o en qualsevol altra universitat de la Xarxa Vives, i el treball que es presenta enregistrat en una memòria USB o en un DVD, en format DVD-ROM. També es podran presentar els treballs en qualsevol dels registres de la Universitat de València o en els registres previstos legalment.
Dotació econòmica

Premi: 2.500 €.
Accèssits: fins a cinc accèssits amb un màxim global de 500 €. La determinació de la dotació dels accèssits es calcularà dividint el màxim global de 500 € entre el nombre d'accèssits concedits.
El premi i els accèssits es poden declarar deserts.
Documentació i sol·licitud
» Formulari web i sol·licitud presencial

 

 Aquest missatge s'ha enviat mitjançant una llista de correu electrònic oficial del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Els destinataris són membres de la comunitat universitària, usuaris dels nostres serveis i persones que han sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. Si desitgeu donar-vos de baixa d'aquesta llista, envieu un missatge a l'adreça listserv@listserv.uv.es, sense tema o assumpte, i que duga en el cos: "unsubscribe escriu-me".

This message has been sent to you via an official e-mail list belonging to the the University of Valencia's Language Policy Service. The recipients are members of the university community, users of our services and people who have asked to receive information about our activities. If you wish to be removed from this list, please, send a message to listserv@listserv.uv.es, leaving the subject empty and including "unsubscribe escriu-me" in the body.

No hay comentarios:

Publicar un comentario