jueves, 1 de junio de 2017

[Escriu-me] English as a Medium of Instruction (EMI). Metodologies actives aplicades a la docència universitària en anglès per al professorat de la Universitat de València

Si no veieu bé el missatge cliqueu en aquest enllaç.

Seguiu-nos al Facebook i al Twiter.


Curs English as a Medium of Instruction (EMI). Metodologies actives aplicades a la docència universitària en anglès (inscripció de l'1 al 9 de juny) L'objectiu fonamental d'aquest curs és la formació i millora de les competències comunicatives i metodològiques en anglès del professorat de la UV i va adreçat tant al professorat que ha impartit al menys 5 anys de docència en anglès en grau o màster (rol de mentor) com al professorat amb interès i/o que té possibilitat d'impartir docència en anglès (rol de novell).
Es farà els dies 5, 6, 7, 10 i 11 de juliol de 2017, en horari de 9.00 a 15.00 hores a l'aula 1.1. del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE).
Per fer la inscripció és necessari emplenar i enviar la fitxa de sol·licitud al correu electrònic prida@uv.es de l'1 al 9 de juny de 2017.
El Pla de recerca, internacionalització i docència en anglès (PRIDA) forma part de l'estratègia d'internacionalització de la Universitat de València (UV) i el promouen i l'impulsen, conjuntament, el Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació, el Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística i el Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa.
Aquest Pla té com a objectiu fonamental la formació i millora de les competències comunicatives i metodològiques en anglès del professorat de la UV.
Aquesta formació es realitzarà mitjançant un curs intensiu (30 hores) amb el títol English as a Medium of Instruction (EMI): metodologies actives aplicades a la docència universitària en anglès que es farà els dies 5, 6, 7, 10 i 11 de juliol de 2017, en horari de 9.00 a 15.00 hores a l'aula 1.1. del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE).
Aquest curs s'adreça tant al professorat que ha impartit almenys 5 anys de docència en anglès en grau o màster (rol de mentor) com al professorat amb interès i/o que té possibilitat d'impartir docència en anglès (rol de novell).
Per fer la inscripció és necessari emplenar i enviar la fitxa de sol·licitud al correu electrònic prida@uv.es de l'1 al 9 de juny de 2017.
Aquest missatge s'ha enviat mitjançant una llista de correu electrònic oficial del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Els destinataris són membres de la comunitat universitària, usuaris dels nostres serveis i persones que han sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. Si desitgeu donar-vos de baixa d'aquesta llista, envieu un missatge a l'adreça listserv@llistes.uv.es, amb el tema o assumpte: "donar-se de baixa escriu-me".

This message has been sent to you via an official e-mail list belonging to the the University of Valencia's Language Policy Service. The recipients are members of the university community, users of our services and people who have asked to receive information about our activities. If you wish to be removed from this list, please, send a message to listserv@llistes.uv.es and including "donar-se de baixa escriu-me" in the subject.


No hay comentarios:

Publicar un comentario