martes, 25 de enero de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (25/01/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de música i arts escèniques, catedràtics, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 2010-2011. (Conselleria d'Educació) (CONCURS DE TRASLLATS) Sol·licitud de centres

Especialistes audiovisuals (Presidència) ( COBERTURA INTERINA) [Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs]

Metges (especialitat: anatomia patològica) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs]

Metges (especialitat: angiologia i cirurgia vascular) (OPO 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Metges (especialitat: cirurgia toràcica) (OPE 2007) . (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Relació provisional del concurs-oposició. Termini al·legacions

Metges (especialitat: otorinolaringologia) (OPO 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Metges (especialitat: radiofarmacia) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Relació provisional del concurs-oposició. Termini al·legacions

Metges SAMU (OPO 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs]

Odontòlegs d'equip d'atención primària (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Correcció d'errors (places disponibles)]

Pediatres d'equip d'Atenció Primària, d'institucions sanitàries (Conselleria de Sanitat) (CONCURS DE TRASLLATS) Llista provisional. Termini d'al·legacions

Professors de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Teoria Teatral) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat mensual

Professors de Música i Arts Escèniques per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011 (especialitat: Viola) (Conselleria d'Educació) (BORSA DE TREBALL) Llistat mensual

Tècnics de la funció administrativa (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Relació provisional del concurs-oposició. Termini al·legacions

Lletrats (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Programadors (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Tècnics Mitjans de Gestió (Diputació Alacant) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Agents de la Policia Local (Massalfassar) (OPOSICIÓ) [Obertura de termini]

Oficials de la Policia Local (Massalfassar) (OPOSICIÓ) [Obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Ajudes dirigides als instituts tecnològics de Xarxa Impiva Programa Infraestructures per al Desenrotllament Estratègic per al període 2011-2015. Obri termini

Ajudes dirigides als instituts tecnològics de Xarxa Impiva Programa d'Activitats per a la Millora de la Competitivitat per al període 2011-2015. Obri termini

Ajudes dirigides als instituts tecnològics de Xarxa Impiva Programa de Projectes en Col·laboració per al període 2011-2015. Obri termini

Ajudes dirigides als instituts tecnològics de Xarxa Impiva Programa d'Unitats Estratègiques de Cooperació (UNiTs) per al període 2011-2015. Obri termini

Ajudes dirigides als instituts tecnològics de la Xarxa Impiva Programa de Projectes en Col·laboració per al període 2011-2015. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes del Programa de Formació Professional per a l'Ocupació: sol·licitud de beques i ajudes de transport, allotjament i manutenció per a l'assistència als cursos. Alumnes ( Sevef 2011 ) Obri termini

Sol·licitud d'ajudes del programa de Formació Professional per a l'Ocupació (entitats) per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenrotllament de l'Estatut d'Autonomia i la promoció i consolidació de l'autogovern durant l'exercici 2011. Obri termini

Sol·licitud de subvenció per a dur a terme els Programes de Formació Professional per a l'ocupació dirigida prioritàriament a treballadors ocupats. (SERVEF 2011) Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario