miércoles, 9 de marzo de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (09/03/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Convocatòria 007/11, grup B, sector administració especial, amb requisit d'enginyer/a tècnic/a de mines, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a industrial (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) ( CONCURS GENERAL DE MÈRITS) Correcció d'errors (llistat provisional - al·legacions)

Cos de mestres (especialitat: Educació Primària) (Conselleria d'Educació) (OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA) [Correció d'errores (oferta de empleo)]

Cos de professors d'Ensenyança Secundària (Especialitat: Física i química) (Conselleria d'Educació) (OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA) [Correció d'errores (oferta de empleo)]

Directors de centres docents públics de la Generalitat. (Conselleria d'Educació) ( CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS) [Correcció d'errors (nou termini)]

Metges (especialitat: Reumatologia) (OPE 2007). (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Professors Tècnics de Formació Professional (Especialitat: Servicis a la comunitat) (Conselleria d'Educació) (OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA) [Correció d'errores (oferta de empleo)]

Metges de Sanitat Marítima (Ministeri de Treball i Immigració) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Sol·licitud de beques per al perfeccionament de jóvens músics, durant l'any 2011 i curs acadèmic 2011/2012 (IVM) Obri termini

Sol·licitud d'ajudes a la producció i edició discogràfica per a l'any 2011 (IVM). Obri termini

Sol·licitud de participació en el programa "Arrels" destinat a socis dels Centres Valencians en l'Exterior de la Comunitat Valenciana. Nou

Sol·licitud de subvencions per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, programació musical estable anual dels ajuntaments i projectes de producció musical per a l'any 2011 (IVM). Obri termini

Sol'licitud de una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en l'INVASSAT Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario