sábado, 2 de junio de 2012

Tallers de polones i de frances   El Servei de Política Lingüística (SPL) de la Universitat ofereix, de manera gratuïta per a la comunitat universitària, un taller de llengua polonesa i un altre de llengua francesa aquest mes de juliol.

Aquests tallers estan adreçats a l'estudiantat i al personal de la Universitat de València que té prevista una estada a Polònia o en algun país francòfon durant el curs vinent, o bé desitja adquirir una competència bàsica en un d'aquests idiomes. Els dinamitzadors dels tallers són parlants nadius d'aquestes llengües. A més del polonès i del francès, la llengua auxiliar dels tallers serà el valencià.

Dates: dilluns a divendres, del 2 al 27 de juliol de 2012
Lloc: Amadeu de Savoia, 4, 7a planta (Sala de Seminaris)


TALLER DE COMUNICACIÓ BÀSICA EN LLENGUA POLONESA
Horari: de 12 a 13 h
Inscripció: http://www.spluv.es/tcbpl

TALLER DE COMUNICACIÓ BÀSICA EN LLENGUA FRANCESA
Horari: de 10 a 11 h
Inscripció: http://www.spluv.es/tcbfr


Aquesta oferta és un desenvolupament de les iniciatives del SPL en el camp de la internacionalització i el plurilingüisme previstes en els plans operatius i estratègics de la Universitat de València. El SPL ofereix també, als centres d'autoaprenentatge de llengües de cada campus, grups de conversa gratuïts en anglès i en valencià, a més d'un programa de tàndems lingüístics en tots els idiomes.


Universitat de València
Servei de Política Lingüística
www.spluv.es


[Remitido por "Servei Politica Linguistica" <spl @ uv.es>]

No hay comentarios:

Publicar un comentario