jueves, 7 de abril de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (07/04/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Farmacèutics d'Àrea de Salut d'institucions sanitàries (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Auxiliars de jardineria (Villanueva de Castellón) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Ciència i Innovació) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Defensa) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Economia i Hisenda) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Foment) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Indústria, Turisme i Comerç) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Interior) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Justícia) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Medi Ambient, i Medi Rural i Marí) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Política Territorial i Administració Pública) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars de l'Administració de l'Estat (Treball i Immigració) (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia (Orde JUS/1654/2010) (Ministeri de Justícia) (OPOSICIÓ) Lectura de l'exercici

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Ajudes auditories energètiques i estudis d'estalvi i eficiència energètica. Actuacions: IN11 auditories energètiques en la indústria, ED36 auditories energètiques en edificis, TE71 Estudis de viabilitat per a cogeneracions, TE72 auditories energètiques en cogeneració (PAE4+). Obri termini

Ajudes en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+) en DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA. Obri termini

Ajudes en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+), en els SERVICIS PÚBLICS (AVEN). Obri termini

Ajudes en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+), en EXPLOTACIONS AGRÀRIES. Obri termini

Ajudes en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+), en el SECTOR TRANSFORMACIÓ DE L'ENERGIA (AVEN). Obri termini

Ajudes en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+), en l'EDIFICACIÓ (AVEN). Obri termini

Ajudes en el marc del Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+), en l'EMPRESA. Obri termini

Sol·licitud de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional. Obri termini

Sol·licitud de subvenció (2011) per al Pla Integral d'ocupació per a la busca activa d'ocupació als desocupats inscrits en els Centres SERVEF d'Ocupació perceptora d'ajudes a la desocupació (MOTIVA'T). Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario