jueves, 24 de febrero de 2011

Butlletí de Novetats de PROP (24/02/2011)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Enginyers tècnics agrícoles (convocatòria 37/08) (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (OPOSICIÓ) Consulta per internet de notes amb DNI / Llista provisional d'aprovats 2n exercici.

Enginyers tècnics agrícoles (convocatòria 38/08) (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (PROMOCIÓ INTERNA) Consulta per internet de notes amb DNI / Llista provisional d'aprovats 1r exercici.

Tècnics Administració General (Muro de Alcoy) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia (Orde JUS/1655/2010) (Ministeri de Justícia) (OPOSICIÓ) [Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova]

Promotors d'ocupació (orientadors) (Servici Extremeny Públic d'Ocupació) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL) [Correcció d'errors (bases)]

Promotors d'ocupació (prospectors) (Servici Extremeny Públic d'Ocupació) ( CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL) [Correcció d'errors (bases)]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Ajudes a les inversions de millora de les condicions de transformació i comercialització en destinació dels productes de la pesca i l'aqùicultura per al període 2010/2013. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Obri termini

Sol.licitud d'ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, mantinguts amb fons públics. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics. Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario