jueves, 30 de diciembre de 2010

Butlletí de Novetats de PROP (30/12/2010)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Ajudants tècnics d'investigació, personal laboral. (Borsa d'accés lliure) (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques) (BORSA DE TREBALL) Llistat provisional - Al·legacions

Metges (especialitat: bioquímica clínica) (OPE 2007) (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs]

Investigadors. Grup d'investigació d'Arquitectures i Computació d'Altes Prestacions (Universitat Jaume I Castelló (UJI)) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

Conductors d'autobús (Moncada) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Conserges cementeri (soterradors) (Moncada) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Conserges col·legi públic (Moncada) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Notificadors (subaltern) (Moncada) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Oficials 2a electricista (Moncada) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Metges especialistes en Medicina Interna (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Metges especialistes en Pediatria i les seues Àrees Específiques (Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) [Bases específiques]

Comares (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ) [Bases]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Programa de subvencions a corporacions locals per a la realització d'actuacions en superfícies forestals afectades pels incendis forestals Obri termini

Programa de subvencions a corporacions locals per a la realització d'actuacions mediambientals per a l'exercici 2011. Programa d'Ocupació Pública PAMER (SERVEF). Obri termini

Programa de subvencions en l'àmbit de col·laboració amb entitats per a l'exercici 2011. Programa d'Ocupació Pública EMORGA (SERVEF). Obri termini

Programa de subvencions en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals. Programa d'ocupació pública EMCORP (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud d'ajudes econòmiques a processos de millora de la qualitat en centres o entitats que impartixen Formació Professional dirigida prioritàriament a desocupats per a l'exercici del 2011 (Servef). Obri termini

Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència per a l'autoocupació (accions OPEA). Exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Sol·licitud de subvencions per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre. Obri termini

Subvencions de costos financers per constitució d'avals per a l'exercici 2011 - Formació Professional per a l'Ocupació- (SERVEF). Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario