viernes, 31 de diciembre de 2010

Butlletí de Novetats de PROP (31/12/2010)

BUTLLETÍ

NOVETATS PROP

Si no rep correctament este missatge,
polse ací.
degradado


Este correu s'envia per a informar-lo de les novetats del Butlletí del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/).

Novetats Generals d'Ocupació Pública

Metges (especialitat: Oncologia radioteràpica) (OPE 2007). (Conselleria de Sanitat) (OPOSICIÓ) Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Treballadors socials (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana) (BORSA DE TREBALL) [Bases i obertura de termini]

Enginyers de Camins, Canals i Ports (Govern de Canàries: Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat) (OPOSICIÓ) [Bases i obertura de termini]

Auxiliars d'Infermeria (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ) [Bases]

Diplomats universitaris en infermeria (DUE) (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ) [Bases]

Fisioterapeutes (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ) [Bases]

Metges de Família en Equips d'Atenció Primària (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ) [Bases]

Metges d'Urgència Hospitalària (Govern de la Rioja: Conselleria de Salut) (OPOSICIÓ) [Bases]

Encarregats de biblioteca (Govern de Navarra: Departament de Presidència, Justícia i Interior) (OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA) [Bases i obertura de termini]

Novetats Generals de Tràmits i Servicis

Actualització de parcel·les de vinya de vinificació en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana. Obri termini

Ajudes destinades a la realització de projectes d'ocupació amb suport com a mesura de foment d'ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball per a l'exercici 2011 (SERVEF). Obri termini

Ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinades espècies fruitícoles. Obri termini

Beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingùística i traducció. Obri termini

Mesures fitosanitàries per a plantacions de fruiters afectades pel virus de la 'SHARKA' i sol·licitud d'ajudes per a l'arrancada d'arbres malalts. Obri termini

Programa de gratuïtat de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Primària, escolaritzat en centres públics o en centres privats concertats de la Comunitat Valenciana per al curs 2011-2012 (Bonollibre). Obri termini

Sol·licitud d'Ajudes per a estudis d'investigació en Avaluació de Tecnologies Sanitàries i sobre pràctiques sanitàries basades en l'evidència científica Obri termini

Sol·licitud de MODIFICACIÓ del règim de concerts educatius en centres docents de la Comunitat Valenciana. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes als alumnes desocupats participants en accions formatives dirigides a treballadors prioritàriament desocupats, realitzades en el marc de l'Orde TAS/718/2008, de 7 de març. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2010-2011. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes destinades a la reconversió de plantacions de determinats cítrics. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per al canvi varietal en determinats cítrics. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per al desenvolupament de projectes d'investigació en matèria sanitària. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que curse Educació Secundària Obligatòria en centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana en el curs 2011/2012. Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a projectes de grups emergents en centres assistencials Obri termini

Sol·licitud d'ajudes per a projectes d'investigació en programes de salut, prevenció i predicció de la malaltia (EVES) Obri termini

Sol·licitud de participació en els premis de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Obri termini

Sol·licitud de subvencions destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics i inversions per al servici dels Cossos de la Policia Local. Obri termini

Sol·licitud de subvenció per a l'abonament de quotes a la Seguretat Social a treballadors que hagen percebut la prestació per desocupació, en la seua modalitat de pagament únic. Obri termini

Sol·licitud de subscripció de conveni, per a l'adaptació dels municipis turístics. Pla Marc i Millor, entre un municipi d'estes característiques i l'Agència Valenciana del Turisme. Obri termini

Sol·licitud per al Suport de Pactes territorials per a l'Ocupació per al període 2011-2012 (SERVEF). Obri termini

Subvencions destinades a la contractació d'agents d'Ocupació i Desenvolupament Local per a l'exercici 2011. Obri termini

Subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències: finançament de gastos corrents i d'inversió Obri termini

Subvencions per a fomentar la producció de productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal. Obri termini

 

Si no vol rebre més comunicacions d'este tipus, polse ací
Gràcies per utilitzar el servici de Subscripcions a Continguts del
Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario