miércoles, 11 de mayo de 2011

2011 any internacional de la química.Química, la nostra vida, el nostre futur

Química, la nostra vida, el nostre futur

 

2011 any internacional de la química.

Cicle de conferències

 

Tòxics o Salut? Què passa al País Valencià?

Joan . Grimalt

Departament de Química Ambiental.

Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua.

Consell Superior d'Investigacions Científiques.. Barcelona

 

Els compostos químics han proporcionat molts avantatges al desenvolupament de la nostra civilització. Són una peça fonamental per al desenvolupament i consolidació de la revolució industrial que ha donat lloc a una gran millora de les condicions de vida de la humanitat. Per altra banda, alguns d'aquests compostos també han estat la causa de molts problemes ambientals i per a la salut humana. En aquesta conferència parlarem d'alguns d'aquests compostos, per exemple el DDT i altres, i veurem quins problemes específics ha comportat i comporten avui dia al País Valencià.

 

Joan O. Grimalt és Professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i Director de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua d'aquest organisme. També és president de la Societat Espanyola de Cromatografia i Tècniques Afins. Rebé el premi Jaume I de Protecció de la Natura l'any 2005. El seu camp de treball és la investigació de la informació continguda en els compostos orgànics en el medi ambient, tant els naturals com els contaminants. Ha dirigit més de 40 tesis doctorals sobre aquesta temàtica. Ha publicat més de 520 treballs científics, la majoria en revistes internacionals.

 

dia 11/05/2011

hora 19.00

Lloc: Octubre centre de cultura contemporània

C/ Sant Ferran nº 12

tel. 96 315 77 99

 

Cátedra de Divulgació de la Ciència

Universitat de València

Gabinet de Política Científica

C/ Amadeu de Savoia nº 4  2a planta

46010 València

Tel. 963395000

Fax. 963395008

http://www.uv.es/cdciencia

 

Vosté rep aquesta comunícació per estar subscrit al servei de notícies de la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Si no desitja rebre més comunicacions d'aquest tipus, envie un missatge a l'adreça cdciencia@uv.es 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario